FORMULARZ REJESTRACYNY - GROM Challenge - Siła i Honor 2018
Dane Personalne
PESEL*
Nazwisko*
Imię*
Data urodzenia* (RRRR-MM-DD)
Płeć*
Dane Adresowe
Adres*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Komunikacja
E-mail*
Telefon komórkowy*
Pozostałe
Rozmiar koszulki*
Pole namiotowe
Chcę skorzystać z odpłatnego miejsca na polu namiotowym +10 PLN
Wesprzyj "Fundację Niezapomniani"
Kwota wsparcia PLN
Oświadczenia
Regulamin imprezy*
Akceptuje regulamin imprezy GROM Challenge - Siła i Honor 2018 wraz z załącznikami.
Przetwarzanie danych*
Wyrażam chęć uczestniczenia w impreze GROM Challenge - Siła i Honor 2018 oraz wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez organizatorów imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz.U nr 133 poz.883) tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych na potrzeby organizacji imprezy bez udostępniania ich podmiotom zewnętrznym.